Szervezet munkabiztonság munkavállaló

1. Részesült-e munka és tűzvédelmi oktatásban?
2. Rendszeresek-e a munka és tűzvédemi oktatások?
3. Tud-e arról, hogy készült-e a munkahelyén munkahelyi kockázatértékelés?
4. Mint munkavállalót, bevonták-e a munkahelyi kockázatértékelés elkészítésébe? Feltettek-e kérdéseket Önnek a munkájával kapcsolatos balesetveszélyekről, egészségügyi veszélyekről?
5. A munkahelyén találkozik-e kémiai anyagokkal? (Tisztálkodószerek, takarítószerek, tisztítószerek, vegyszerek stb.)
6. Tudja hol tárolják a tisztálkodószerek, takarítószerek, tisztítószerek, vegyszerek stb. Biztonsági adatlapjait?
7. Ismeri-e a munkahelyén az Önre vonatkozó munkavédelmi szabályozásokat, utasításokat?
8. Ismeri-e a munkahelyén az Önre vonatkozó egyéni védőeszköz juttatási rendet?
9. Megkapta-e az abban meghatározott egyéni védőeszközöket?
10. Részesült-e az egyéni védőeszközök helyes használatára vonatkozó oktatásban?
11. Ismeri-e a munkavégzése során alkalmazott kollektív munkavédelmi megoldásokat, eszközöket, biztonsági berendezéseket?
12. Működnek-e munkahelyén a biztonsági berendezések?
13. Tudja-e, hogy ki a kijelölt elsősegélynyújtó a munkahelyén?
14. Tudja-e, hogy ki a munkavédelmi képviselő a munkahelyén?
15. Tudja-e, hogy mi a munkavédelmi képviselő feladata?
16. Történt-e munkabaleset az elmúlt egy évben munkahelyén (beleértve az összes telephelyet)?
17. Volt-e a munkabaleset után rendkívüli munkavédelmi oktatás?
18. Fordult-e Ön a munkavédelmi képviselőhöz munkavédelmi kérdésekben az elmúlt egy évben?
19. Kapott-e visszajelzést a munkavédelmi képviselő felé intézett munkavédelmi kérdéseivel, észrevételeivel kapcsolatban?