Szervezet munkabiztonság munkáltató

1. Minden munkavállaló részesült-e munka és tűzvédelmi oktatásban? (beleértve az össszes telephelyet is)
2. Rendszeresek-e a munka és tűzvédemi oktatások? (beleértve az össszes telephelyet is)
3. Az új belépő munkavállalók a belépéskor, a munkájuk megkezdése előtt megkapják-e a munka és tűzvédelmi oktatást?
4. Tartanak-e rendszeres munkavédelmi bejárásokat a szervezetnél?
5. Ha tartanak munkavédelmi bejárásokat, akkor részt vesz-e rajta, mint a munkáltató képviselője?
6. Készül-e jegyzőkönyv ezekről a bejárásokról?
7. Készült-e a munkahelyen (beleértve az össszes telephelyet is) munkahelyi kockázatértékelés?
8. Készült-e a munkahelyen (beleértve az össszes telephelyet is) kémiai kockázatértékelés?
9. Készültek-e a munkahelyen (beleértve az össszes telephelyet is) munkavédelmi szabályozások, utasítások?
10. Készült-e a munkahelyen (beleértve az össszes telephelyet is) egyéni védőeszközök juttatási rendje?
11. Minden munkavállaló számára biztosított-e a kockázatértékelés alapján meghatározott egyéni védőeszköz?
12. A kockázaértékelésben meghatározottak alapján alkalmaznak-e kollektív munkavédelmi megoldásokat?
13. A kollektív védőeszközöket minden esetben használják a munkavégzés során?
14. Készült-e a munkahelyen (beleértve az össszes telephelyet is) munkaruha juttatási szabályozás?
15. Minden munkavállaló számára biztosított-e a meghatározott munkaruha?
16. Kijelöltek-e munkahelyi elsősegélynyújtó személyeket minden műszakban, és azok rendelkeznek-e megfelelő tudással, illetve végzettséggel?
17. Történt-e munkabaleset az elmúlt egy évben munkahelyén (beleértve az összes telephelyet)?
18. Volt-e a munkabaleset után rendkívüli munkavédelmi oktatás?
19. Fordult-e Önhöz, mint munkáltatóhoz a munkavédelmi képviselő munkavédelmi kérdésekben az elmúlt egy évben?
20. Alkalmaznak-e megfelelő végzettségű munkavédelmi szakembert a jogszabályi előírásnak megfelelően? (5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról)
21. A munkavédelmi szakemberük rendszeresen tájékoztatja-e a munkabiztonság helyzetéről a szervezetnél?
22. A munkavédelmi szakemberük rendszeresen tájékoztatja-e a munkabiztonság fejlesztési lehetőségeiről a szervezetnél? (például: lehetséges új egyéni vagy kollektív védőeszközök alkalmazása, munkabiztonságot növelő új technológiák lehetőségei, stb.)