MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK OKTATÁSI TANANYAG

Oktatás

Tudásszint felmérő kérdéssor

GINOP-5.3.4-16-2016-00011

„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatási ágazatban”

Munkáltató - Tudásszint felmérő kérdéssor I.

1.TÉMAKÖR – A munkavédelmi képviselők jogai, feladatai, az oktatási szakterületi lehetőségek

Milyen pszichoszociális kockázatok lehetnek a munkáltató és munkavállalók között?

2.TÉMAKÖR – A választott munkavédelmi képviselői rendszer, feladatai, lehetőségei az oktatási intézményekben

Miért lett kötelező a munkavédelmi képviselő választása?
3.TÉMAKÖR – Az oktatási ágazatra jellemző kockázati tényezők – valamennyi tevékenység vonatkozásában, amelyek előfordulhatnak egy oktatási intézményben

Mi a mentális egészség egyik legismertebb és legmeghatározóbb kockázata?

4.TÉMAKÖR – Az oktatásban használt munkaeszközök, egyéni védőeszköz követelmények az egészség megóvása érdekében

Ki használja az egyéni védőeszközt, van-e ellenszolgáltatása?
5.TÉMAKÖR – A munka balesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciók kivizsgálási szabályainak összefoglalása

Ki felel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek mindenkori biztosításáért?

6.TÉMAKÖR – A megelőzési tevékenység hatékony módszerei az egészség megóvása terén az oktatási szakterületen

Hogyan lehet a kockázatokat leghatékonyabban megszüntetni?

7.TÉMAKÖR – Az iskolai tevékenységet ellenőrző hatóságok működése

Mekkora lehet a munkavédelmi bírság összege?

8.TÉMAKÖR – A munkavédelemi szabályzatok célja, eszközei, szakmai követelmények az oktatási szakterületen

Mihez kell illeszteni a munkavédelmi szabályozást az adott szervezetben?

9.TÉMAKÖR – Egészségmegőrzési feladatok a munkabiztonsági, munkaegészségügyi, kémiai biztonsági és foglalkozás-egészségügyi szakterületeken.

Melyek a munkáltató munkahellyel kapcsolatos kötelezettségei?

10.TÉMAKÖR – A munkahelyi kockázatokkal összefüggő oktatás megtervezése és megszervezése

A munkahelyek kockázatainak kommunikációja, oktatása során melyik módszerrel kezdi, melyik sorrendiséget alkalmazza az oktatást végző, abban az esetben, amikor a legfontosabb átadni kívánt információval kezdi a kockázatkommunikációt/oktatást?

11.TÉMAKÖR – Foglalkozás-egészségügyi orvosi feladatok, lehetőségek az egészség védelme terén

Mi a Munkaegészségügy feladata?

12.TÉMAKÖR – Az együttműködési háló lehetséges részvevői

Mi a feladata az üzemi tanácsnak?