MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK OKTATÁSI TANANYAG

Oktatás

Tudásszint felmérő kérdéssor

GINOP-5.3.4-16-2016-00011

„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatási ágazatban”

Munkavállaló - Tudásszint felmérő kérdéssor I.

1.TÉMAKÖR – A munkavédelmi képviselők jogai, feladatai, az oktatási szakterületi lehetőségek

Milyen környezeti (külső) hatások érik a munkavállalót?


2.TÉMAKÖR – A választott munkavédelmi képviselői rendszer, feladatai, lehetőségei az oktatási intézményekben

Szükséges a munkavédelembe a munkavállalót bevonni?

3.TÉMAKÖR – Az oktatási ágazatra jellemző kockázati tényezők – valamennyi tevékenység vonatkozásában, amelyek előfordulhatnak egy oktatási intézményben.

Milyen ergonómiai kockázatok veszélyeztethetik az oktatót/tanárt?

4.TÉMAKÖR – Az oktatásban használt munkaeszközök, egyéni védőeszköz követelmények az egészség megóvása érdekében

Miért fontos az egyéni védőeszköz használata?

5.TÉMAKÖR – A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciók kivizsgálási szabályainak összefoglalása

Mi nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek?

6.TÉMAKÖR – A megelőzési tevékenység hatékony módszerei az egészség megóvása terén az oktatási szakterületen

Mi a megelőző tevékenység?

7.TÉMAKÖR – Az iskolai tevékenységet ellenőrző hatóságok működése

Kiterjedhet a munkavédelmi hatóság ellenőrzése a munkavállalókra?

8.TÉMAKÖR – A munkavédelemi szabályzatok célja, eszközei, szakmai követelmények az oktatási szakterületen

A munkáltatói munkavédelmi szabályozásnak az adott szervezetben mihez kell illeszkednie?

9.TÉMAKÖR – Egészség megőrzési feladatok a munkabiztonsági, munkaegészségügyi, kémiai biztonsági és foglalkozás-egészségügyi szakterületeken.

Mitől függ a dinamikus igénybevétel egyensúlya?

10.TÉMAKÖR – A munkahelyi kockázatokkal összefüggő oktatás megtervezése és megszervezése

Miért fontos a helyes kommunikáció a munkatársak felé?

11.TÉMAKÖR – Foglalkozás-egészségügyi orvosi feladatok, lehetőségek az egészség védelme terén

Melyek a szellemi túlterheltség tünetei?

12.TÉMAKÖR – Az együttműködési háló lehetséges részvevői

Mi a feladata az üzemi tanácsnak?