MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK OKTATÁSI TANANYAG

Oktatás

Tudásszint felmérő kérdéssor

GINOP-5.3.4-16-2016-00011

„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatási ágazatban”

MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK - Tudásszint felmérő kérdéssor I.

1.TÉMAKÖR – A munkavédelmi képviselők jogai, feladatai, az oktatási szakterületi lehetőségek

Hogyan fogalmaztuk meg, mi végeredményben a munkavédelem alapvető, valódi célja?


2.TÉMAKÖR – A választott munkavédelmi képviselői rendszer, feladatai, lehetőségei az oktatási intézményekben

Milyen joga van a munkavédelmi képviselőnek?


3.TÉMAKÖR – Az oktatási ágazatra jellemző kockázati tényezők – valamennyi tevékenység vonatkozásában, amelyek előfordulhatnak egy oktatási intézményben.
Miért szükséges figyelembe venni az oktatási ágazat kockázatainak felmérésekor a végzett tevékenységek függvényében az Intézmény vezetők tevékenységét is?
4.TÉMAKÖR – Az oktatásban használt munkaeszközök, egyéni védőeszköz követelmények az egészség megóvása érdekében
Melyek a munkavédelmi törvény alapvető követelményei a munkavégzés tekintetében?
5.TÉMAKÖR – A munka balesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciók kivizsgálási szabályainak összefoglalása

Miért kell a munkavédelmi képviselőt a kivizsgálásokba bevonni?


6.TÉMAKÖR – A megelőzési tevékenység hatékony módszerei az egészség megóvása terén az oktatási szakterületen

Mi a munkavédelmi képviselő feladata a veszélyazonosítás folyamatában?

7.TÉMAKÖR – Az iskolai tevékenységet ellenőrző hatóságok működése

A munkavédelmi hatóság az ellenőrzési irányelveit közzéteszi a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos honlapján…..

8.TÉMAKÖR – A munkavédelmi szabályzatok célja, eszközei, szakmai követelmények az oktatási szakterületen

Mi a munkavédelem integrálásának elve?

9.TÉMAKÖR – Egészségmegőrzési feladatok a munkabiztonsági, munkaegészségügyi, kémiai biztonsági és foglalkozás-egészségügyi szakterületeken.

Hogyan tud a munkavédelmi képviselő meggyőződni a munkavédelmi megfelelőségről, illetve a nem-megfelelőségekről?

10.TÉMAKÖR – A munkahelyi kockázatokkal összefüggő oktatás megtervezése és megszervezése

Ki a kommunikáció alapfolyamatában az ’Adó’?

11.TÉMAKÖR – Foglalkozás-egészségügyi orvosi feladatok, lehetőségek az egészség védelme terén

Mi a Foglalkozási ártalom?

12.TÉMAKÖR – Az együttműködési háló lehetséges részvevői

Mi a feladata az üzemi tanácsnak?