MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK OKTATÁSI TANANYAG

Oktatás

Tudásszint felmérő kérdéssor

GINOP-5.3.4-16-2016-00011

„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatási ágazatban”

MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK - Tudásszint felmérő kérdéssor II.

1.TÉMAKÖR – A munkavédelmi képviselők jogai, feladatai, az oktatási szakterületi lehetőségek

Miben nyilvánul meg a „fizikai” és a „szellemi” munka különbözősége?

2.TÉMAKÖR – A választott munkavédelmi képviselői rendszer, feladatai, lehetőségei az oktatási intézményekben

Mi a munkavédelmi képviselő választásának feltétele?

3.TÉMAKÖR – Az oktatási ágazatra jellemző kockázati tényezők – valamennyi tevékenység vonatkozásában, amelyek előfordulhatnak egy oktatási intézményben.

Mi a MÖS?

4.TÉMAKÖR – Az oktatásban használt munkaeszközök, egyéni védőeszköz követelmények az egészség megóvása érdekében

Gyengén maró hatású tisztító-, illetve karbantartószerek ellen milyen egyéni védőeszközt lehet alkalmazni?

5.TÉMAKÖR – A munka balesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciók kivizsgálási szabályainak összefoglalása

Miként alkalmazzuk a Reason modellt?

6.TÉMAKÖR – A megelőzési tevékenység hatékony módszerei az egészség megóvása terén az oktatási szakterületen

Mi a Veszély?

7.TÉMAKÖR – Az iskolai tevékenységet ellenőrző hatóságok működése

Kiterjed a munkavédelmi hatóság közigazgatási bírság sújtása a munkavédelmi képviselőre?

8.TÉMAKÖR – A munkavédelemi szabályzatok célja, eszközei, szakmai követelmények az oktatási szakterületen

Van-e és ha igen, milyen intézkedési lehetősége van a munkavédelmi képviselőnek a munkáltató által kiadott munkavédelmi szabályzat kapcsán?

9.TÉMAKÖR – Egészségmegőrzési feladatok a munkabiztonsági, munkaegészségügyi, kémiai biztonsági és foglalkozás-egészségügyi szakterületeken.

Milyen ergonómiai kockázatok állhatnak fenn a munkavégzés során?

10.TÉMAKÖR – A munkahelyi kockázatokkal összefüggő oktatás megtervezése és megszervezése

Milyennek kell lennie a munkavédelmi információáramlásnak?

11.TÉMAKÖR – Foglalkozás-egészségügyi orvosi feladatok, lehetőségek az egészség védelme terén

Milyen munka alkalmassági vizsgálatok vannak hazánkban?

12.TÉMAKÖR – Az együttműködési háló lehetséges részvevői

Mi a szakszervezet feladata?