MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK OKTATÁSI TANANYAG

Oktatás

Tudásszint felmérő kérdéssor

GINOP-5.3.4-16-2016-00011

„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatási ágazatban”

Munkáltató - Tudásszint felmérő kérdéssor II.

1.TÉMAKÖR – A munkavédelmi képviselők jogai, feladatai, az oktatási szakterületi lehetőségek

Mi a munkáltató szerepe az egészségmegőrzés tekintetében a munkavédelmi szabályozás szerint?

2.TÉMAKÖR – A választott munkavédelmi képviselői rendszer, feladatai, lehetőségei az oktatási intézményekben

Mikor kell a munkáltatónak létrehoznia a Paritásos Munkavédelmi Testületét?

3.TÉMAKÖR – Az oktatási ágazatra jellemző kockázati tényezők – valamennyi tevékenység vonatkozásában, amelyek előfordulhatnak egy oktatási intézményben.

Mikor jelentkezik a munkával összefüggő stressz (MÖS)?

4.TÉMAKÖR – Az oktatásban használt munkaeszközök, egyéni védőeszköz követelmények az egészség megóvása érdekében

Kinek a feladata meg határozni a veszélyforrások elleni megfelelő, hatásos védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket?

5.TÉMAKÖR – A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciók kivizsgálási szabályainak összefoglalása

Milyen tényezők vezethetnek balesetekhez?

6.TÉMAKÖR – A megelőzési tevékenység hatékony módszerei az egészség megóvása terén az oktatási szakterületen

Mi a veszélyazonosítás?

7.TÉMAKÖR – Az iskolai tevékenységet ellenőrző hatóságok működése

Hogyan segítheti a munkavédelmi hatóság a munkáltatót?

8.TÉMAKÖR – A munkavédelmi szabályzatok célja, eszközei, szakmai követelmények az oktatási szakterületen

A munkáltatói szabályozás mire kell, hogy figyelemmel legyen?

9.TÉMAKÖR – Egészség megőrzési feladatok a munkabiztonsági, munkaegészségügyi, kémiai biztonsági és foglalkozás-egészségügyi szakterületeken.

Ki köteles gondoskodni a munkahely, a munkaeszközök, a felszerelések és a berendezések rendszeres és folyamatos műszaki karbantartásáról?

10.TÉMAKÖR – A munkahelyi kockázatokkal összefüggő oktatás megtervezése és megszervezése

Mi a kommunikációs kód?

11.TÉMAKÖR – Foglalkozás-egészségügyi orvosi feladatok, lehetőségek az egészség védelme terén

Milyen fő munkavégzési összetevőket ismerünk?

12.TÉMAKÖR – Az együttműködési háló lehetséges részvevői

Mi a feladata a Szakszervezetnek?