MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK OKTATÁSI TANANYAG

Oktatás

Tudásszint felmérő kérdéssor

GINOP-5.3.4-16-2016-00011

„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatási ágazatban”

Munkavállaló - Tudásszint felmérő kérdéssor II.

1.TÉMAKÖR – A munkavédelmi képviselők jogai, feladatai, az oktatási szakterületi lehetőségek

Mikor jogosult megtagadni a munkavégzést a munkavállaló?

2.TÉMAKÖR – A választott munkavédelmi képviselői rendszer, feladatai, lehetőségei az oktatási intézményekben
Mit tud ’formálni’ a munkavédelmi képviselő a munkavállalókkal kapcsolatban?
3.TÉMAKÖR – Az oktatási ágazatra jellemző kockázati tényezők – valamennyi tevékenység vonatkozásában, amelyek előfordulhatnak egy oktatási intézményben.

Karbantartási tevékenység során mire kell fokozottan odafigyelni a munkaeszközökkel kapcsolatban?

4.TÉMAKÖR – Az oktatásban használt munkaeszközök, egyéni védőeszköz követelmények az egészség megóvása érdekében

Milyen egyéni védőeszköz szükséges a tanárok, oktatók számára?
5.TÉMAKÖR – A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciók kivizsgálási szabályainak összefoglalása

Mi a munkabaleset?

6.TÉMAKÖR – A megelőzési tevékenység hatékony módszerei az egészség megóvása terén az oktatási szakterületen

Milyen szerepe lehet a munkavállalónak a veszélyazonosítás fázisában?

7.TÉMAKÖR – Az iskolai tevékenységet ellenőrző hatóságok működése

Mi veszélyeztetheti többek között súlyosan a munkavállaló életét, testi épségét munkavégzése során?

8.TÉMAKÖR – A munkavédelmi szabályzatok célja, eszközei, szakmai követelmények az oktatási szakterületen

Mi az elővigyázatosság elve?

9.TÉMAKÖR – Egészségmegőrzési feladatok a munkabiztonsági, munkaegészségügyi, kémiai biztonsági és foglalkozás-egészségügyi szakterületeken.

Mit tehet a munkavállaló a hatékony munka egészségügyi fejlesztés érdekében?

10.TÉMAKÖR – A munkahelyi kockázatokkal összefüggő oktatás megtervezése és megszervezése

Hogy nevezik az üzenet befogadóját a kommunikáció során?

11.TÉMAKÖR – Foglalkozás-egészségügyi orvosi feladatok, lehetőségek az egészség védelme terén

Mi az Aspecifikus noxa?

12.TÉMAKÖR – Az együttműködési háló lehetséges részvevői

Mi a feladata a Szakszervezetnek?